top of page

Introducció

El darrer informe sobre la nutrició a Espanya advertia que la crisi ha fet pujar els preus dels aliments frescos, el peix i les carns de qualitat. Tots ells elements del que anomenem una dieta saludable, mentre que els productes amb greixos saturats i sucres continuen a preus baixos.

Aquesta és una de les causes del que es coneix com a fam amagada. Un problema de Salut pública agreujada per la crisi i que se suma als casos més escandalosos de desnutrició. Segons les estadístiques, cal gastar entorn de 500 i 600 euros al mes per alimentar-se adequadament, però bona part de la població que considerem en risc de pobresa, el 19,8% dels catalans segons l’IDESCAT, en gasten molt menys; uns 200 de mitjana tot i que hi ha un percentatge, d’entorn del 5,5%, que literalment no te per menjar i ha d’anar a bancs d’aliments.

Això te clares implicacions de Salut pública, a més de que pot provocar seriosos problemes sanitaris. Alguns, en el cas de la desnutrició, molt evidents: raquitisme, manca de vitamines, manca de iode, problemes de desenvolupament en nens, i d’altres, en el cas de la mala alimentació, més amagats i detectables sobretot a llarg termini: diabetis, colesterolèmia, etc.

A la nostra proposta volem posar l’èmfasi en aquesta relació entre la gana i la salut pública, entre la gana i les seves conseqüències sanitàries. No sabem quantes persones han estat tractades pel nostre sistema sanitari per desnutrició o malnutrició, i tampoc sabem quants d’aquests casos han estat provocats per problemes econòmics o derivats de la situació laboral o els ingressos.

Per fer-ho farem servir dues fonts de dades, bàsicament.

 

L’Enquesta de Salut Pública de Catalunya, que elabora el Departament de Salut de la Generalitat. De l’any 2013.

L’Enquesta Condiciones de vida y hábitos de la población del Instituto Nacional de Estadística

Testimonis

Contacte

Què és la fam oculta?

 • Denota una manca crònica de micronutrients -vitamines i minerals-

 • El seus efectes poden no ser immediatament evidents

 • Les conseqüències poden ser profundes a llarg termini

 • La diversitat en la dieta és el mètode més segur per garantir que la dieta és sana i nutritiva
   

 • No obstant això, la diversitat dieta depèn de certs factors, per exemple, que els diferents aliments estan disponibles i també siguin assequibles

 

 

Seguretat alimentaria

 

 

 

 

 

 

 

 • La pobresa limita la varietat d'aliments que les persones són capaces d'obtenir. És aquesta manca de diversitat que és responsable de la desnutrició i de totes les seves conseqüències perjudicials.

 • Qualitat del menjar

 • Quantitat del menjar

  • Disponibilitat del menjar

  • Accès al menjar

  • Estabilitat dels preus del menjar

Estructura del reportatge

Històries personals com a fil conductor
 • Els testimonis que comença a passar pel sistema públic d’ajudes en permetrà il.lustrar les conseqüencies reals de l’anàlisis de dades efectuat

 

Anàlisis epidemiòlogic
 • Enquestes sota estudi: ESCA i Enquesta condicions de vida i habits població Catalunya de l’INE

 • Preguntes determinants trobades a les enquestes:

  • "A la llar es poden permetre, un àpat de carn, pollastre o peix (o l’equ. per als vegetarians) almenys cada dos dies?"

  • “Li ha estat receptat pel metge/essa específicament per a aquest cas, li ha aconsellat el farmacèutic/a o l’ha pres per iniciativa del pare, mare o tutor/a? Vitamines o minerals”

  • “Quina és la situació laboral (pare/mare/enquestat)? Aturat/da amb subsidi/prestació, Aturat/da sense subsidi/prestació,...”
    

 • Resultats de l’anàlisis:

  • Identificació de les tipologies (o sectors de la població) amb risc de fam oculta

  • % de la població amb possibilitat de patir fam oculta

 

Aplicació interactiva
 • Joc interactiu que a partir d’unes certes variables (situació laboral, edat, sexe,...) doni la probabilitat de patir fam oculta.

 • Construït internament amb un predictor estadístic basat amb les dades actuals de l’ESCA.
   

Conclusions del reportatge
 • A nivell humà: impacte social de la fam oculta a Catalunya
   

 • A nivell tècnic: d’acord als estudis mèdics consultats i entrevistes directes a especialistes de salut es fa una recomanació sobre les variables per un anàlisis posterior amb les dades ja existents al servei públic de salut i d’altres:

  • Paràmetres antropomètrics (índex de massa corporal (OMS) + Paràmetres analítics (albúmina, A, B12, D, herro, iodine, àcid fòlic, anèmies,...)

Visualització del reportatge i applicació interactiva

Your details were sent successfully!

bottom of page